Clip: Lời Phật dạy "Sống trong hiện tại" bạn nên suy ngẫm

20:19 09/01/2017 GMT+7
Trong cuộc sống có nhiều câu chuyện ý nghĩa. Mỗi câu chuyện lại cho ta 1 bài học quý báu. Cùng theo dõi những mẩu chuyện sau và suy ngẫm bạn nhé!.
 

 

Clip: 20 khẩu nghiệp giết chết tiền đồ tuyệt đối cần tránh (P2)Clip: 20 khẩu nghiệp giết chết tiền đồ tuyệt đối cần tránh (P2)Clip: 7 Ghi nhớ những điều này để cuộc sống của bạn mãi viên mãnClip: 7 Ghi nhớ những điều này để cuộc sống của bạn mãi viên mãnClip: 20 khẩu nghiệp giết chết tiền đồ tuyệt đối cần tránh (P1)Clip: 20 khẩu nghiệp giết chết tiền đồ tuyệt đối cần tránh (P1)Clip: 10 phương pháp tạo phước đức cho con người của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.Clip: 10 phương pháp tạo phước đức cho con người của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.