Cười đau bụng với những lỗi chính tả 'siêu ngớ ngẩn'

08:18 13/01/2014 GMT+7
(TTHN) - Dạo qua mọi ngõ ngách, phố phường, chúng ta đều có thể bắt gặp những lỗi chính tả siêu ngớ ngẩn như thế này.
 

Một quảng cáo
Một quảng cáo "mẫu mực"?

Thế này thì chất lượng quả thực là
Thế này thì chất lượng quả thực là "lớn mạnh" mà!!!
"Chẻ con"??? một danh từ mới

Thế này thì đúng là thường có nhiều tai nạn xảy ra thật...
Thế này thì đúng là thường có nhiều tai nạn xảy ra thật...
Những lỗi chính tả 'siêu ngớ ngẩn'
 
Những lỗi chính tả 'siêu ngớ ngẩn'
 
Những lỗi chính tả 'siêu ngớ ngẩn'
 

Những lỗi chính tả thật
Những lỗi chính tả thật "hết hồn"
Những lỗi chính tả 'siêu ngớ ngẩn'
 

Biển cẩm đổ rác phiên bản
Biển cấm đổ rác phiên bản "Gi"

Còn đây là phiên bản
Còn đây là phiên bản "D"
Những lỗi chính tả 'siêu ngớ ngẩn'