Đố vui: Đếm số thanh chocolate xuất hiện trong chợ?

10:53 31/12/2015 GMT+7
1. Bạn có thể đếm được bao nhiêu thanh chocolate xuất hiện trong hình? ...
 

1. Bạn có thể đếm được bao nhiêu thanh chocolate xuất hiện trong hình?

do-vui-dem-so-thanh-chocolate-xuat-hien-trong-cho

=> Đáp án

2. Đây là ai?

=> Click vào hình để xem đáp án.

3. Đâu là ảnh thật, đâu là ảnh 3D?

do-vui-dem-so-thanh-chocolate-xuat-hien-trong-cho-7
do-vui-dem-so-thanh-chocolate-xuat-hien-trong-cho-8

=> Click vào hình để xem đáp án.

Ốc Sên