Lãnh đạo Bộ GTVT phải đi máy bay giá rẻ

08:26 10/01/2014 GMT+7
Lãnh đạo Bộ GTVT phải đi máy bay giá rẻ Nếu phải đi công tác bằng máy bay, lãnh đạo cũng như cán bộ thuộc Bộ GTVT phải mua vé hàng không giá rẻ
 

.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa gửi công văn yêu cầu các lãnh đạo, cán bộ của bộ này nếu thuộc tiêu chuẩn được đi công tác bằng máy bay thì phải mua vé hàng không giá rẻ. Công văn về "tiết kiệm trong sử dụng kinh phi đi công tác" được Bộ trưởng Thăng ký và gửi cho tất cả cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT. Nội dung công văn nêu rõ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm hiệu quả công tác. Mặt khác, Bộ trưởng yêu cầu chấp hành đúng tiêu chuẩn về sử dụng phương tiện đi lại khi đi công tác, nhằm sử dụng tiết kiệm kinh phí đi lại. Nếu lãnh đạo Bộ GTVT và cán bộ công chức thuộc các vụ, ban, văn phòng,... của Bộ có yêu cầu phải đi công tác bằng máy bay, phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn được đi bằng loại hình vận tải này. Người đi công tác phải sắp xếp, bố trí lịch để có thể mua vé hàng không giá rẻ. Nếu lịch làm việc đã cố định vào thời gian không thể mua vé giá rẻ, cán bộ đó phải lựa chọn loại vé hợp lý, trên tinh thần tiết kiệm. Công văn cũng nói rõ, chỉ đạo trên nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cảnh Kiên (Khampha.vn)
Tham khảo thông tin tại http://www.tienphongonline.vn