Xoắn đỉnh trên hình ảnh điện tâm đồ
Xoắn đỉnh trên hình ảnh điện tâm đồ
Xoắn đỉnh trên bệnh nhân bị hội chứng QT dài.
 
Wolff Parkinson White trên điện tâm đồ
Wolff Parkinson White trên điện tâm đồ
Hội chứng Wolff Parkinson White bao gồm một phức bộ QRS giãn rộng đi kèm với một khoảng PQ ngắn lại.
 
Viêm màng ngoài tim trên điện tâm đồ thay đổi sau khi nhồi máu cơ tim
Viêm màng ngoài tim trên điện tâm đồ thay đổi sau khi nhồi máu cơ tim
Viêm màng ngoài tim trên điện tâm đồ thay đổi sau khi nhồi máu cơ tim.
 
Viêm màng ngoài tim sau nhồi máu cơ tim cấp tính
Viêm màng ngoài tim sau nhồi máu cơ tim cấp tính
Viêm màng ngoài tim sau nhồi máu cơ tim cấp tính.
 
Viêm màng ngoài tim cấp trên điện tâm đồ
Viêm màng ngoài tim cấp trên điện tâm đồ
Viêm màng ngoài tim cấp tính với đoạn PR thấp xuống (mũi tên).
 
Verapamil nhạy cảm với nhịp nhanh thất trên điện tâm đồ
Verapamil nhạy cảm với nhịp nhanh thất trên điện tâm đồ
Verapamil nhạy cảm với nhịp nhanh thất trên điện tâm đồ.
 
Trục điện tim lệch trái trên điện tâm đồ
Trục điện tim lệch trái trên điện tâm đồ
Trục điện tim lệch trái với tăng điện thế ở chuyển đạo aVL, nhưng không phì đại tâm thất trái.
 
Trục điện tim lệch trái ở bệnh nhân thông liên nhĩ lỗ thứ nhất
Trục điện tim lệch trái ở bệnh nhân thông liên nhĩ lỗ thứ nhất
Hình thức hiếm gặp nhất của thông liên nhĩ là thể xoang vành, khuyết tật nơi dự kiến của lỗ xoang vành thường liên kết với hiện diện của tĩnh mạch chủ trên trái đổ về xoang vành
 
Trục điện tim lệch phải ở bệnh nhân thông liên nhĩ lỗ thứ hai
Trục điện tim lệch phải ở bệnh nhân thông liên nhĩ lỗ thứ hai
Thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch xảy ra ở cạnh sau trên của vách ngăn tâm nhĩ. Thường xuyên có liên quan đến sự trở về bất thường một phần của tĩnh mạch phổi trên bên phải
 
Tiền kích thích với rung nhĩ trên điện tâm đồ
Tiền kích thích với rung nhĩ trên điện tâm đồ
Tiền kích thích với rung nhĩ. Tấn số không đều, và có những mức độ khác nhau của QRS tiền kích thích.
 
Tiền kích thích (tâm thất) trên điện tâm đồ
Tiền kích thích (tâm thất) trên điện tâm đồ
Hội chứng Wolff Parkinson White (tiền kích thích) bao gồm một phức bộ QRS giãn rộng đi kèm với một khoảng PQ ngắn lại.
 
Thuyên tắc phổi lớn trên điện tâm đồ
Thuyên tắc phổi lớn trên điện tâm đồ
Những thay đổi sau đây, thường thoáng qua, có thể được nhìn thấy trong một thuyên tắc phổi lớn.
 
Tạo nhịp VVI với cảm biến không đủ trên điện tâm đồ
Tạo nhịp VVI với cảm biến không đủ trên điện tâm đồ
Máy tạo nhịp bao gồm một đầu chỉnh nhịp và một bộ phận phát xung động. Máy tạo nhịp đơn một khoang chỉ có một đầu chỉnh nhịp, máy kép hai khoang có hai đầu, một đầu dẫn vào tâm nhĩ và đầu kia dẫn vào tâm thất. ...
 
Tăng kali máu trên điện tâm đồ
Tăng kali máu trên điện tâm đồ
Tăng kali máu (kali, 7.4 mEq / L) trên hình ảnh điện tâm đồ. B và C, đàn ông 66 tuổi không có triệu chứng với tăng kali máu (kali: B, 6,0 mEq / L, C, 9.2 mEq / L.).
 
Sơ đồ dẫn và cấp máu của hệ thống dẫn truyền điện tim
Sơ đồ dẫn và cấp máu của hệ thống dẫn truyền điện tim
Ant div, sự phân chia trước; AVN, nút nhĩ thất; LAD, động mạch liên thất trước, LBB, bó nhánh trái; LCx, động mạch mũ.
 
Rung nhĩ và đường dẫn truyền phụ qua trung gian thoái hóa thành rung thất
Rung nhĩ và đường dẫn truyền phụ qua trung gian thoái hóa thành rung t...
Rung nhĩ và đường dẫn truyền phụ qua trung gian, nhịp tim nhanh bất thường phức bộ rộng (một nửa trái) bị thoái hóa thành rung thất (Nửa phải).