Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 167)

07:12 21/09/2015 GMT+7
Hình ảnh Dương Quá trong bộ phim Thần Điêu đại hiệp cho ta bắt được chữ gì?
 
1-4487-1442573515.jpg

> Xem đáp án

2-3674-1442573516.jpg

> Xem đáp án

3-6976-1442573516.jpg

> Xem đáp án

4-6255-1442573516.jpg

> Xem đáp án

5-4850-1442573516.jpg

> Xem đáp án

Nguồn: Bắt chữ - WePlay

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 166)

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 166)

Lý Tiểu Long nói mình không muốn tranh luận với người khác, vậy cho ta bắt được chữ gì?