Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 58)

04:05 20/04/2015 GMT+7
Ta bắt được chữ gì khi thấy một người đàn ông đứng ăn bến núi đá đổ ào ào?
 
1-3150-1429324024.jpg

> Xem đáp án

2-6450-1429324024.jpg

> Xem đáp án

3-3461-1429324025.jpg

> Xem đáp án

4-2018-1429324025.jpg

> Xem đáp án

6-6748-1429324025.jpg

> Xem đáp án

Nguồn: Bắt chữ - WePlay

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 57)

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 57)

Một chú khỉ bị cảm ho sặc sụa trong khi con cò đứng gần đó khoái chí... cho ta bắt được chữ gì?